Wat bieden wij?

Werkgroep toegankelijkheid

Heeft als doel het bevorderen van goede bereikbaar, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de openbare gebouwen en de openbare ruimte in Weert voor iedereen. Toegankelijkheid is een belangrijke voorwaarde voor mensen met een functiebeperking om mee te doen in de samenleving.

Regelmatig toetsen de werkgroepleden de openbare gebouwen, horeca, winkels en sportaccommodaties in Weert en de omliggende kerkdorpen. Om gelijkwaardig in de samenleving te kunnen participeren moeten alle burgers zonder belemmeringen gebruik kunnen maken van openbare gebouwen en ruimte.

Deze informatie zal gepubliceerd worden in de database op deze website. In 2019 is de stichting begonnen met het testen van de toegankelijkheid in Weert. Ze hebben daarbij de winkels en de horeca gecontroleerd en in kaart gebracht. Deze lijsten vindt u in de Toegankelijkheidscheck.

Dit jaar gaan de vrijwilligers  het wat anders in kaart brengen namelijk niet meer zo uitgebreid maar meer in de vorm van schouwen.

Dit houdt in dat de ervaringsdeskundigen de locaties gaan bezoeken en aanvinken of er bijvoorbeeld een invalidentoilet is, een aangepaste kleedruimte etc., maar zij hoeven dit niet meer helemaal in te meten. 

Toegankelijkheid  in Weert wordt verdeeld in 4 categorieën.

 • Horeca
 • Winkels
 • Sportaccommodaties
 • Openbare ruimtes

Benieuwd naar de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van openbare gebouwen en ruimte in Weert?

Werkgroep Braille menukaarten

Afgelopen jaar zijn we van start gegaan met het maken van braille menukaarten. Dit project wordt zo enorm gewaardeerd door de horeca ondernemers en hun gasten, dat we besloten hebben om hier een eigen werkgroep van te maken.

Het is voor mensen met een visuele beperking altijd heel jammer als ze naar het restaurant gaan en moeten vragen wat er op de menukaart staat. Daarom worden deze braille kaarten speciaal gemaakt voor de mensen die braille kunnen lezen. Momenteel hebben we al menukaarten gemaakt voor Brownies & Downies en voor restaurant Denver.

Het is dankbaar werk en degene die deze kaarten maakt vind het ook erg leuk om te doen. Wel is het moeilijk om alles alleen te doen en daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om haar hierbij te helpen.

Wil je vrijwilliger worden? Meld je dan aan!

Schoolprojecten

Bewustwording creëren bij de jeugd zodat zij opgroeien in een maatschappij waar een beperking niet iets vreemds is, is van groot belang!

Veel kinderen hebben best moeite om contact te maken met iemand die een beperking heeft. In dit project gaan de kinderen zelf ervaren hoe het is om met een beperking te leven. Ze gaan onder andere met een blindengeleidestok lopen, een rolstoelparcours afleggen en kennismaken met een aantal van onze vrijwilligers met een beperking.

Om dit zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, hebben we de hulp ingeschakeld van Stichting GIPS Leren en spelen.

Stichting GIPS Spelen & Leren werkt aan een juiste beeldvorming over gehandicapten bij kinderen. Gehandicapte vrijwilligers laten de schoolkinderen spelenderwijs ervaren hoe het is om een beperking te hebben en geven antwoord op al hun vragen.

Kortom, een hele boeiende en leerzame ervaring voor de kinderen!

Wandelseizoen 2020 toegankelijk voor iedereen!

Elk jaar organiseren we om de 6 weken een heerlijke wandeling voor iedereen in het mooie Weerter land. Jullie zijn van harte welkom en wederom kost het niks!!

 

Start: 
Life Style Vitae,
Houtstraat 10
6001 SJ Weert
Tijd: 11:00 tot ca. 13:00 uur

Agenda wandelseizoen 2020

 • 12 januari
 • 01 maart
 • 05 april
 • 17 mei
 • 28 juni
 • 09 augustus
 • 20 september
 • 01 november
 • 13 december (extra snertwandeling)

 

Opgeven deelname (gratis) via: info@toegankelijk-weert.nl of via 06-20376890

Het wandelseizoen is ook terug te vinden op www.beweegnet.nl.
De website voor het sport- en beweegaanbod in Weert!!!

Agenda 22

‘Agenda 22’ is een op de 22 VN Standaardregels gebaseerde strategie of methode voor het maken van beleidsplannen voor mensen met een beperking. Het document bestaat uit drie delen: kenmerken van een goed beleidsplan, stappenplan en organisatie van het werk.

Kenmerken van een goed lokaal beleidsplan

 • Gebaseerd op de VN Standaardregel
 • Tot stand gekomen in samenwerking met de belangenorganisaties
 • Bevat concrete doelstellingen
 • Noemt specifieke en concrete maatregelen.

Er staat ook in wat gedaan moet worden, wanneer wie bestuurlijk verantwoordelijk is en hoe de financiering is geregeld.

 

Stappenplan

 • Inventarisatie van wat gemeenten doen voor mensen met een functiebeperking
 • Inventarisatie van de benodigde sociale dienstverlening en voorzieningen
 • Samenvatten van gegevens, analyses en prioriteiten en opstellen van een conceptbeleidsplan
 • Vaststellen van het plan door de gemeenteraad.

Organisatie

De verantwoordelijkheid voor de vaststelling en de uitvoering van een beleidsplan ligt bij de gemeenteraad.

Lokale belangenbehartigers en hun organisaties zijn ervaringsdeskundige experts. Zij behoren in iedere fase van het proces op voet van gelijkheid mee te kunnen praten over het beleidsplan

De vertegenwoordigers van de belangenorganisaties hebben mogelijk een financiële vergoeding nodig om actief deel te kunnen nemen aan het beleidsproces.